کارگاه مصاحبه تشخیصی براساس DSM- 5 دانشگاه شهید بهشتی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24295
کارگاه مصاحبه تشخیصی براساس DSM- 5 دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کارگاه مصاحبه تشخیصی براساس DSM- 5 در دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد.

تاریخ برگزاری : 15 تا 30 تیر 98

ساعت برگزاری : 9 الی 14

مدرسین : دکتر فریبا زررانی، الناز ملحی

تلفن تماس : 02129902365

محل برگزاری : دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

تلگرام : @psycentersbu

کارگاه مصاحبه تشخیصی براساس DSM- 5 دانشگاه شهید بهشتی

شما می توانید از طریق منوی کارگاه روانشناسی سایت روان رویداد ، همه کارگاه های روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی را ملاحظه فرمائید.

معرفی استاد