کارگاه مصاحبه تشخیصی براساس DSM- 5 دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کارگاه مصاحبه تشخیصی براساس DSM- 5 در دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد.

تاریخ برگزاری : ۱۵ تا ۳۰ تیر ۹۸

ساعت برگزاری : ۹ الی ۱۴

مدرسین : دکتر فریبا زررانی، الناز ملحی

تلفن تماس : ۰۲۱۲۹۹۰۲۳۶۵

محل برگزاری : دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

تلگرام : @psycentersbu

کارگاه مصاحبه تشخیصی براساس DSM- 5 دانشگاه شهید بهشتی

شما می توانید از طریق منوی کارگاه روانشناسی سایت روان رویداد ، همه کارگاه های روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی را ملاحظه فرمائید.

معرفی استاد