درمان هیجان مدار

آنلاین
«مدرسه سوگ»؛ مجموعه نشست‌های روان‌شناختی پیرامون سوگ و سوگواری
دکتر شیدا اسماعیلی (پژوهشگر انجمن روانکاوی بریتانیا)، دکتر محمود مقدسی (دانش‌آموخته‌ی فلسفه و روان‌شناسی)، دکتر ولی‌الله رمضانی (عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی و انجمن IEDTA) و دکتر مائده بازرگان (روان‌شناس کودک و نوجوان و مدرس دانشگاه)