دوره MMT

 • برگزارکننده : دکتر روح اله حدادی
 • زمان رویداد : ۰۹ مهر ۱۴۰۰
 • شماره تماس : ۰۹۳۵۴۶۸۴۴۹۹
 • نوع رویداد : آنلاین

  دوره جامع ۱۰۰ ساعته تربیت درمانگر کودک و نوجوان (پیشرفته)

  • برگزارکننده : آقای دکتر ابوالقاسم شکیبا
  • زمان رویداد : ۲۹ مهر ۱۴۰۰
  • شماره تماس : ۰۹۱۹۴۱۳۰۸۰۲
  • نوع رویداد : آنلاین

   انگیزه‌سازی شخصی با رویکرد توانبخشی شناختی

   • برگزارکننده : زینب دریانورد
   • زمان رویداد : ۰۷ مهر ۱۴۰۰
   • شماره تماس : ۰۹۳۸۴۱۰۲۷۳۲
   • نوع رویداد : آنلاین

    تربیت درمانگر روانپویشی کوتاه مدت

    • برگزارکننده : دکتر حمید شمسی بور
    • زمان رویداد : ۲۰ مهر ۱۴۰۰
    • شماره تماس : ۰۹۳۵۲۵۶۳۴۷۴
    • نوع رویداد : حضوری

     MBA in positive psychology

     • برگزارکننده : دکتر صدقیانی
     • زمان رویداد : ۲۰ آذر ۱۴۰۰
     • شماره تماس : ۰۹۳۷۴۳۷۸۲۹۸
     • نوع رویداد : حضوری

      مقاله و پایان نامه نویسی

      • برگزارکننده : محسن امیری
      • زمان رویداد : ۱۳ آبان ۱۴۰۰
      • شماره تماس : ۰۹۹۲۱۶۹۲۷۸۴
      • نوع رویداد : آنلاین

       کارورزی و مهارت افزایی

       • برگزارکننده : رسول روشن
       • زمان رویداد : ۲۲ مهر ۱۴۰۰
       • شماره تماس : ۰۲۱۶۶۵۷۳۳۸۷
       • نوع رویداد : آنلاین

        جدیدترین دوره‌ها

        دوره MMT آنلاین
        دوره MMT
        دکتر روح اله حدادی
        کارگاه مقاله نویسی آنلاین
        کارگاه مقاله نویسی
        جناب آقای مهران محبیان فر
        کارگاه تحلیل فیلم و اجرای پروتکل درمان آنلاین

        کارگاه درمان شناختی رفتاری

        دوره جامع تربیت درمانگر CBT آنلاین
        درمان جامع شناختی رفتاری آنلاین
        درمان جامع شناختی رفتاری
        دکتر داود هزاره ای
        کارگاه درمان شناختی رفتاری CBT آنلاین
        کارگاه درمان شناختی رفتاری CBT
        دکتر حمید پورشریفی
        کارگاهای آنلاین و آفلاین مدرسه روانشناسی حضوری
        تربیت درمانگر CBT و طرحواره آنلاین
        تربیت درمانگر CBT و طرحواره
        دکتر یعقوب شفیعی فرد
        تربیت درمانگر سی بی تی آنلاین
        تربیت درمانگر سی بی تی
        دکتر یعقوب شفیعی فرد

        کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

        سوپرویژن‌اکت آنلاین
        سوپرویژن‌اکت
        علی فیصی
        دوره جامع تربیت درمانگر ACT
        کارگاه تربیت درمانگر ACT
        دوره جامع ACT
        مدرسه روانشناسی

        کارگاه زوج درمانی

        زوج درمانی رفتاری-تلفیقی آنلاین
        زوج درمانی رفتاری-تلفیقی
        دکتر رضا برومند
        زوج درمانی با رویکرد بالینی حضوری
        زوج درمانی با رویکرد بالینی
        دکتر یعقوب شفیعی فرد
        بهبود روابط(مبتنی بر عشق سالم) آنلاین
        مداخله در خیانت های زناشویی آنلاین
        زوج درمانی تحلیلی آنلاین
        زوج درمانی تحلیلی
        هکتور کراکف
        وبینار روابط خارج زناشویی آنلاین

        کارگاه طرحواره درمانی

        تربیت درمانگر CBT و طرحواره آنلاین
        تربیت درمانگر CBT و طرحواره
        دکتر یعقوب شفیعی فرد
        دوره تربیت درمانگر طرحواره درمانی آنلاین
        رهایی از تله های زندگی
        کارگاه طرحواره درمانی
        کارگاه طرح واره درمانی

        کارگاه مهارتهای زندگی

        مهارت های زندگی آنلاین
        مهارت های زندگی
        دکترزهراترابی
        مربیگری مهارتهای زندگی آنلاین
        مربیگری مهارتهای زندگی
        دکتر یعقوب شفیعی فرد ل
        مربیگری مهارتهای زندگی آنلاین
        مربیگری مهارتهای زندگی
        دکتر داود هزاره ای