روان درمانی شناختی رفتاری CBT

 • مدرس : خانم دکتر بهناز امجدی
 • زمان رویداد : ۳۰ فروردین ۱۴۰۲
 • شماره تماس : ۰۳۱۳۶۷۰۰۹۴۴
 • نوع رویداد : آنلاین

  دوره تربیت درمانگر نوجوان

  • مدرس : دکتر الهام ده یادگاری
  • زمان رویداد : ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
  • شماره تماس : ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰
  • نوع رویداد : آنلاین

   دوره جامع طرحواره درمانی

   • مدرس : دکتر اعظم نوفرستی
   • زمان رویداد : ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
   • شماره تماس : ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰
   • نوع رویداد : آنلاین

    دوره جامع بازی درمانی کودکان

    • مدرس : دکتر الهام ده یادگاری
    • زمان رویداد : ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
    • شماره تماس : ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰
    • نوع رویداد : آنلاین

     درمان شناختی رفتاری CBT

     • مدرس : دکتر محمد همتی
     • زمان رویداد : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
     • شماره تماس : ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰
     • نوع رویداد : آنلاین

      فنون و تنظیم هیجان در عمل

      • مدرس : دکتر محمد همتی
      • زمان رویداد : ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
      • شماره تماس : ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰
      • نوع رویداد : آنلاین

       مصاحبه تشخیصی براساس DSM5

       • مدرس : دکتر محمد همتی
       • زمان رویداد : ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
       • شماره تماس : ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰
       • نوع رویداد : آنلاین

        درمان تربیت درمانگر اعتیاد بر اساس درمان نگهدارنده MMT

        • مدرس : دکتر روح الله حدادی
        • زمان رویداد : ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
        • شماره تماس : ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰
        • نوع رویداد : آنلاین

         رفتار درمانی دیالکتیک DBT

         • مدرس : دکتر حمیدپورشریفی
         • زمان رویداد : ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
         • شماره تماس : ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰
         • نوع رویداد : آنلاین

          فهرست جدیدترین دوره های آموزشی آنلاین

          • مدرس : دکتر یعقوب شفیعی فرد
          • زمان رویداد : ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
          • شماره تماس : ۰۹۱۹۷۹۲۶۷۲۰
          • نوع رویداد : آنلاین

           جدیدترین دوره‌ها

           روان درمانی شناختی رفتاری CBT آنلاین
           روان درمانی شناختی رفتاری CBT
           خانم دکتر بهناز امجدی
           تربیت درمانگر اختلال ویژه یادگیری(سطح مقدماتی) آنلاین
           دوره تربیت درمانگر نوجوان آنلاین
           دوره تربیت درمانگر نوجوان
           دکتر الهام ده یادگاری
           دوره جامع طرحواره درمانی آنلاین
           دوره جامع طرحواره درمانی
           دکتر اعظم نوفرستی
           دوره جامع بازی درمانی کودکان آنلاین
           دوره جامع بازی درمانی کودکان
           دکتر الهام ده یادگاری

           کارگاه درمان شناختی رفتاری

           روان درمانی شناختی رفتاری CBT آنلاین
           روان درمانی شناختی رفتاری CBT
           خانم دکتر بهناز امجدی
           درمان شناختی رفتاری CBT آنلاین
           درمان شناختی رفتاری CBT
           دکتر محمد همتی
           روان‌درمانی در بیمارستان حضوری
           روان‌درمانی در بیمارستان
           دکتر هدی پوررضائیان
           کارگاه جامع cbt حضوری
           کارگاه جامع cbt
           داوود هزاره ای

           کارگاه تربیت درمانگر کودک

           تربیت درمانگر اختلال ویژه یادگیری(سطح مقدماتی) آنلاین
           دوره تربیت درمانگر نوجوان آنلاین
           دوره تربیت درمانگر نوجوان
           دکتر الهام ده یادگاری
           دوره جامع بازی درمانی کودکان آنلاین
           دوره جامع بازی درمانی کودکان
           دکتر الهام ده یادگاری
           بازی درمانی و قصه درمانی حضوری
           بازی درمانی و قصه درمانی
           دکتر رقیه صادق زاده
           کارگاه درمان اختلالات یادگیری حضوری
           کارگاه درمان اختلالات یادگیری
           دکتر مهدیه روشن بین

           کارگاه زوج درمانی

           زوج درمانی بر اساس رویکرد «روایت درمانی» آنلاین
           کارگاه زوج درمانی هیجان مدار حضوری
           کارگاه زوج درمانی هیجان مدار
           دکتر سمیرا سادات رسولی
           سبب شناسی و مداخلات درمانی در شکست عاطفی آنلاین
           دوره جامع زوج درمانی هیجان مدار حضوری
           تربیت زوج درمانگر آنلاین
           تربیت زوج درمانگر
           دکتر یزدان موحدی

           کارگاه طرحواره درمانی

           دوره جامع طرحواره درمانی آنلاین
           دوره جامع طرحواره درمانی
           دکتر اعظم نوفرستی
           دوره جامع مقدماتی طرحواره درمانی آنلاین
           دوره جامع طرحواره درمانی آنلاین
           کارگاه طرحواره درمانی آنلاین
           کارگاه طرحواره درمانی
           دکتر یعقوب شفیعی فرد
           کارگاه جامع طرحواره درمانی حضوری
           کارگاه جامع طرحواره درمانی
           دکتر اعظم نوفرستی
           طرحواره درمانی آنلاین
           طرحواره درمانی
           رضا مولودی

           ارزیابی و تشخیص

           مصاحبه تشخیصی براساس DSM5 آنلاین
           دوره ی آموزش نرم افزارهای شناختی حضوری
           تربیت درمانگر ارزیابی و طرح درمان در زوجین آنلاین
           بررسی عواطف کودک بر اساس تست گودیناف آنلاین

           کارگاه MMT

           تربیت مددیار اعتیاد حضوری
           تربیت مددیار اعتیاد
           جمعی از استادان
           اعتیاد بر اساس درمان نگهدارنده MMT آنلاین
           درمان نگهدارنده با متادون MMT آنلاین
           درمان نگهدارنده با متادون MMT
           دکتر عطی الرضا بنانج
           دوره مشاوره اعتیاد آنلاین
           دوره مشاوره اعتیاد
           دکتر روح اله حدادی

           کارگاه مقاله نویسی

           کارگاه آموزشی مقاله نویسی پیشرفته (آنلاین و آفلاین) آنلاین
           مقاله و پایان نامه نویسی آنلاین
           کارورزی پژوهشی آنلاین
           کارورزی پژوهشی
           یاسمن بیرم وند

           کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

           درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT آنلاین
           درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT
           دکتر حمید پورشریفی
           درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT آنلاین
           درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT
           خانم دکتر بهناز امجدی
           کارگاه جامع ACT حضوری
           کارگاه جامع ACT
           دکتر مجید زارعی
           درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT آنلاین
           درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT
           دکتر نگار باقرزاده
           درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT آنلاین

           درمان هیجان مدار

           فنون و تنظیم هیجان در عمل آنلاین
           توانمند سازی حرفه ای پیشرفته (level 2) آنلاین
           جراحت عاطفی آنلاین
           جراحت عاطفی
           دکتر سمیرا سادات رسولی
           کارگاه زوج درمانی هیجان مدار حضوری
           کارگاه زوج درمانی هیجان مدار
           دکتر سمیرا سادات رسولی

           کارگاه مهارتهای زندگی

           سفر مهارت زندگی حضوری
           سفر مهارت زندگی
           مهسامهاجر
           کارگاه مهارت های زندگی آنلاین
           کارگاه مهارت های زندگی
           خانم دکتر بهناز امجدی
           مربیگری مهارتهای زندگی آنلاین
           مربیگری مهارتهای زندگی
           دکتر داود هزاره ای
           مدیریت اضطراب حضوری
           مدیریت اضطراب
           دکتر حمید پورشریفی
           مدیریت خشم آنلاین
           مدیریت خشم
           دکتر حمید پورشریفی