تربیت مشاور تحصیلی

 • مدرس : دکتر آزاد الله کرمی
 • زمان رویداد : ۰۶ تیر ۱۴۰۱
 • شماره تماس : ۰۹۱۹۷۹۲۶۷۲۰
 • نوع رویداد : آنلاین

  تربیت درمانگر روانپویشی فشرده و کوتاه مدت ISTDP

  • مدرس : دکتر محسن احمدی
  • زمان رویداد : ۰۲ تیر ۱۴۰۱
  • شماره تماس : ۰۹۳۹۹۴۳۵۵۳۰
  • نوع رویداد : حضوری

   مربیگری مهارتهای زندگی

   • مدرس : دکتر یعقوب شفیعی فرد
   • زمان رویداد : ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
   • شماره تماس : ۰۹۳۵۴۶۸۴۴۹۹
   • نوع رویداد : آنلاین

    دوره ی جامع زوج درمانی با رویکرد CBT

    • مدرس : جناب آقای دکتر محسن لعلی
    • زمان رویداد : ۰۹ خرداد ۱۴۰۱
    • شماره تماس : ۰۳۱۳۲۶۸۷۰۶۳
    • نوع رویداد : حضوری

     تربیت سکس تراپیست

     • مدرس : دکتر مهدی عبدلی
     • زمان رویداد : ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
     • شماره تماس : ۰۹۱۹۷۹۲۶۷۲۰
     • نوع رویداد : آنلاین

      تربیت پژوهشگر

      • مدرس : دکتر سجاد سعادت
      • زمان رویداد : ۰۴ تیر ۱۴۰۱
      • شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۳۹۵۴۵
      • نوع رویداد : آنلاین

       دوره جامع اختلالات جنسی

       • مدرس : دکتر رسول روشن
       • زمان رویداد : ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
       • شماره تماس : ۰۲۱۶۶۵۷۳۳۸۷
       • نوع رویداد : آنلاین

        دوره ی جامع تربیت درمانگر شناختی رفتاری (CBT)

        • مدرس : دکتر اعظم نوفرستی
        • زمان رویداد : ۰۹ تیر ۱۴۰۱
        • شماره تماس : ۰۲۱۲۶۴۱۵۹۵۲
        • نوع رویداد : آنلاین

         طرحواره درمانی

         • مدرس : دکتر یعقوب شفیعی فرد
         • زمان رویداد : ۰۷ خرداد ۱۴۰۱
         • شماره تماس : ۰۲۱۶۶۴۱۶۸۲۴
         • نوع رویداد : آنلاین

          دوره جامع زوج درمانی

          • مدرس : دکتر امان الهی
          • زمان رویداد : ۰۹ تیر ۱۴۰۱
          • شماره تماس : ۰۹۰۳۵۵۵۹۴۹۶
          • نوع رویداد : آنلاین

           تربیت درمانگر جنسی

           • مدرس : دکتر امان الهی
           • زمان رویداد : ۰۸ تیر ۱۴۰۱
           • شماره تماس : ۰۹۰۳۵۵۵۹۴۹۶
           • نوع رویداد : آنلاین

            کارگاه مصاحبه بالینی و تشخیصی

            • مدرس : دکتر فروغ اسرافیلیان
            • زمان رویداد : ۰۳ تیر ۱۴۰۱
            • شماره تماس : ۰۹۱۲۹۴۵۸۷۷۱
            • نوع رویداد : آنلاین

             دوره تربیت درمانگر زوج درمانی گاتمن

             • مدرس : دکتر منصوره السادات صادقی
             • زمان رویداد : ۱۷ شهریور ۱۴۰۱
             • شماره تماس : ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰
             • نوع رویداد : آنلاین

              تربیت درمانگر مداخلات درمانی در خشونت همسران

              • مدرس : دکتر منصوره السادات صادقی
              • زمان رویداد : ۰۳ شهریور ۱۴۰۱
              • شماره تماس : ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰
              • نوع رویداد : آنلاین

               تربیت درمانگر مداخلات درمانی در طلاق

               • مدرس : دکتر منصوره السادات صادقی
               • زمان رویداد : ۱۱ مرداد ۱۴۰۱
               • شماره تماس : ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰
               • نوع رویداد : آنلاین

                مداخلات درمان یکپارچه نگر در خیانت زناشویی

                • مدرس : دکتر منصوره السادات صادقی
                • زمان رویداد : ۲۹ تیر ۱۴۰۱
                • شماره تماس : ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰
                • نوع رویداد : آنلاین

                 تربیت درمانگر زوج درمانی هیجان مدار EFCT

                 • مدرس : دکتر منصوره السادات صادقی
                 • زمان رویداد : ۰۸ تیر ۱۴۰۱
                 • شماره تماس : ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰
                 • نوع رویداد : آنلاین

                  طرحواره درمانی

                  • مدرس : دکتر رزیتا شرافتی
                  • زمان رویداد : ۰۷ تیر ۱۴۰۱
                  • شماره تماس : ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰
                  • نوع رویداد : حضوری

                   تربیت درمانگر آموزش زوجین برپایه غنی سازی روابط

                   • مدرس : دکتر منصوره السادات صادقی
                   • زمان رویداد : ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
                   • شماره تماس : ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰
                   • نوع رویداد : آنلاین

                    دوره جامع مشاوره پیش از ازدواج

                    • مدرس : دکتر سعیده هادی
                    • زمان رویداد : ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
                    • شماره تماس : ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰
                    • نوع رویداد : آنلاین

                     جدیدترین دوره‌ها

                     تربیت مشاور تحصیلی آنلاین
                     تربیت مشاور تحصیلی
                     دکتر آزاد الله کرمی
                     ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
                     تفسیر آزمون های شناختی و شخصیتی آنلاین
                     کارگاه تشخیص و درمان اختلالات خلقی آنلاین
                     من فردیت یافته آنلاین
                     من فردیت یافته
                     ساناز حیدری
                     ۲۷۰,۰۰۰ تومان

                     کارگاه درمان شناختی رفتاری

                     کارگاه CBT حضوری
                     کارگاه CBT
                     دكتر الوندي
                     سومین دوره درمانگری عقلانی هیجانی رفتاری(REBT) آنلاین
                     تربیت درمانگر عقلانی هیجانی حضوری
                     درمان شناختی رفتاری آنلاین
                     درمان شناختی رفتاری
                     دکتر داود هزاره‌ای

                     کارگاه تربیت درمانگر کودک

                     کارگاه تشخیص و درمان اختلالات خلقی آنلاین
                     مربیگری فرزندپروری با رویکرد طرحواره آنلاین
                     دوره آنلاین بازی درمانی آنلاین
                     دوره آنلاین بازی درمانی
                     دکتر رقیه صادق زاده
                     کارگاه تخصصی خودآزاری در نوجوانان آنلاین
                     کارگاه تخصصی رفتارهای خودآزاری در نوجوانان آنلاین
                     دوره تخصصی تربیت درمانگر کودک آنلاین
                     دوره تخصصی تربیت درمانگر کودک
                     دکتر سارا قاضی زاده

                     کارگاه زوج درمانی

                     دوره ی جامع زوج درمانی با رویکرد CBT حضوری
                     دوره ی جامع زوج درمانی با رویکرد CBT
                     جناب آقای دکتر محسن لعلی
                     دوره جامع زوج درمانی آنلاین
                     دوره جامع زوج درمانی
                     دکتر امان الهی
                     تربیت زوج درمانگر آنلاین
                     تربیت زوج درمانگر
                     یزدان موحدی
                     تربيت زوج درمانگر آنلاین
                     تربيت زوج درمانگر
                     منا دانايي
                     دوره تربیت زوج درمانگر هیجان مدار حضوری
                     دوره تربیت زوج درمانگر هیجان مدار
                     سرکار خانم دکتر منصوره شریفی
                     تربیت زوج درمانگر حضوری
                     تربیت زوج درمانگر
                     دكتر منا دانايي كوشا

                     کارگاه طرحواره درمانی

                     طرحواره درمانی آنلاین
                     طرحواره درمانی
                     دکتر یعقوب شفیعی فرد
                     پاکسازی ذهنی آنلاین
                     پاکسازی ذهنی
                     آناهیتا سفیدگران
                     طرح واره درمانی آنلاین
                     طرح واره درمانی
                     رضا مولودي
                     تربیت طرحواره درمانگر آنلاین
                     تربیت طرحواره درمانگر
                     دکتر یعقوب شفیعی فرد ل
                     کارگاه طرحواره درمانی آنلاین
                     طرحواره درمانی آنلاین
                     طرحواره درمانی
                     دكتر رضا مولودي

                     کارگاه تربیت درمانگر جنسی

                     تربیت سکس تراپیست آنلاین
                     تربیت سکس تراپیست
                     دکتر مهدی عبدلی
                     دوره جامع اختلالات جنسی آنلاین
                     تربیت درمانگر جنسی آنلاین
                     تربیت درمانگر جنسی
                     دکتر امان الهی
                     رویکرد پزشکی جنسی در سکس تراپی آنلاین
                     رویکرد پزشکی جنسی در سکس تراپی
                     مرکز سلامت جنسی ژوآ
                     تربیت جنسی کودکان آنلاین
                     تربیت درمانگر جنسی آنلاین
                     تربیت درمانگر جنسی
                     دکتر امان الهی

                     ارزیابی و تشخیص

                     تفسیر آزمون های شناختی و شخصیتی آنلاین
                     کارگاه جامع مصاحبه تشخیصی و انگیزشی حضوری
                     کارگاه جامع مصاحبه تشخیصی و انگیزشی
                     جناب آقای دکتر محسن لعلی
                     آسيب شناسی و مصاحبه تشخيصی آنلاین
                     آسيب شناسی و مصاحبه تشخيصی آنلاین
                     کاربرد پرسشگری سقراطی در اتاق درمان آنلاین
                     آسيب شناسی روانی و مصاحبه تشخيصی آنلاین

                     سوپرویژن و کارورزی

                     روان درمانی تک جلسه ای (SST) حضوری
                     اولین دوره حضوری تربیت درمانگر حضوری
                     کارآموزی روانشناسی آنلاین
                     کارآموزی روانشناسی
                     دکتر عبداله امیدی
                     دوره دانش افزایی افسردگی آنلاین
                     دوره دانش افزایی افسردگی
                     دکتر غلامعلی افروز

                     کارگاه MMT

                     دوره مشاوره اعتیاد آنلاین
                     دوره مشاوره اعتیاد
                     دکتر روح اله حدادی
                     تربیت درمانگر اعتیادبراساس درمان نگهدارنده MMT آنلاین
                     تربیت مشاور اعتیاد آنلاین
                     تربیت مشاور اعتیاد
                     دکتر روح اله حدادی
                     تربیت مشاور اعتیاد آنلاین
                     تربیت مشاور اعتیاد
                     دکتر روح اله حدادی
                     دوره MMT آنلاین
                     دوره MMT
                     دکتر روح الله حدادی

                     کارگاه مقاله نویسی

                     تربیت پژوهشگر آنلاین
                     تربیت پژوهشگر
                     دکتر سجاد سعادت
                     همکاری در انجام یک پژوهش علمی حضوری
                     دوره جامع آموزش مقاله نویسی و spss آنلاین
                     مقاله و پایان نامه نویسی آنلاین
                     مقاله نویسی آنلاین
                     مقاله نویسی
                     دکتر ساجد
                     مقاله و پایان نامه نویسی آنلاین

                     کارگاه علوم اعصاب شناختی

                     آشنایی با نوروفیدبک ILf آنلاین
                     اختلال افسردگی و تکنیکهای نوروتراپی آنلاین
                     دوره جامع طراحی تسک و پردازش تصاویر MRI مغز آنلاین
                     دوره علوم اعصاب شناختی آنلاین
                     دوره علوم اعصاب شناختی
                     دکتر حسین وهابی
                     مدرسه کندل آنلاین
                     مدرسه کندل
                     دکتر شهریار غریب زاده

                     درمان هیجان مدار

                     آموزش رویکرد درمانهای متمرکز بر هیجان EFT آنلاین
                     آموزش رویکرد درمانهای متمرکز بر هیجان EFT
                     دکتر همایون ذوالفقاری نیا
                     ژورنال کلاب پاسخ به مشکلات درمانی در جلسات eft آنلاین
                     دوره تربیت زوج درمانگر هیجان مدار حضوری
                     دوره تربیت زوج درمانگر هیجان مدار
                     سرکار خانم دکتر منصوره شریفی
                     آموزش رویکرد درمانهای متمرکز بر هیجان EFT آنلاین
                     آموزش رویکرد درمانهای متمرکز بر هیجان EFT
                     دکتر همایون ذوالفقاری نیا
                     تربیت درمانگر زوج درمانی هیجان مدار EFCT آنلاین
                     تربیت درمانگر زوج درمانی هیجان مدار EFCT
                     دکتر منصوره السادات صادقی
                     آموزش درمان هیجان مدار آنلاین
                     آموزش درمان هیجان مدار
                     دکتر سمیرا رسولی

                     کارگاه مهارتهای زندگی

                     مربیگری مهارتهای زندگی آنلاین
                     مربیگری مهارتهای زندگی
                     دکتر یعقوب شفیعی فرد
                     مهارت های زندگی حضوری
                     مهارت های زندگی
                     استاد بهناز ترابیان
                     مهارت تصمیم گیری حضوری
                     مهارت تصمیم گیری
                     مریم شعبانی نژاد
                     مربیگری مهارتهای زندگی آنلاین
                     مربیگری مهارتهای زندگی
                     دکتر داود هزاره‌ای
                     مربیگری مهارتهای زندگی زناشویی آنلاین
                     مربیگری مهارتهای زندگی زناشویی
                     دکتر علیرضا بوستانی‌پور
                     مربیگری مهارتهای زندگی آنلاین
                     مربیگری مهارتهای زندگی
                     دکتر داود هزاره‌ای