دوره تربیت درمانگر نوجوان

 • مدرس : دکتر الهام ده یادگاری
 • زمان رویداد : ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
 • شماره تماس : ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰
 • نوع رویداد : آنلاین

  دوره جامع طرحواره درمانی

  • مدرس : دکتر اعظم نوفرستی
  • زمان رویداد : ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
  • شماره تماس : ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰
  • نوع رویداد : آنلاین

   دوره جامع بازی درمانی کودکان

   • مدرس : دکتر الهام ده یادگاری
   • زمان رویداد : ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
   • شماره تماس : ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰
   • نوع رویداد : آنلاین

    درمان شناختی رفتاری CBT

    • مدرس : دکتر محمد همتی
    • زمان رویداد : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
    • شماره تماس : ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰
    • نوع رویداد : آنلاین

     فنون و تنظیم هیجان در عمل

     • مدرس : دکتر محمد همتی
     • زمان رویداد : ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
     • شماره تماس : ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰
     • نوع رویداد : آنلاین

      مصاحبه تشخیصی براساس DSM5

      • مدرس : دکتر محمد همتی
      • زمان رویداد : ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
      • شماره تماس : ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰
      • نوع رویداد : آنلاین

       درمان تربیت درمانگر اعتیاد بر اساس درمان نگهدارنده MMT

       • مدرس : دکتر روح الله حدادی
       • زمان رویداد : ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
       • شماره تماس : ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰
       • نوع رویداد : آنلاین

        رفتار درمانی دیالکتیک DBT

        • مدرس : دکتر حمیدپورشریفی
        • زمان رویداد : ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
        • شماره تماس : ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰
        • نوع رویداد : آنلاین

         فهرست جدیدترین دوره های آموزشی آنلاین

         • مدرس : دکتر یعقوب شفیعی فرد
         • زمان رویداد : ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
         • شماره تماس : ۰۹۱۹۷۹۲۶۷۲۰
         • نوع رویداد : آنلاین

          جدیدترین دوره‌ها

          تربیت درمانگر اختلال ویژه یادگیری(سطح مقدماتی) آنلاین
          دوره تربیت درمانگر نوجوان آنلاین
          دوره تربیت درمانگر نوجوان
          دکتر الهام ده یادگاری
          دوره جامع طرحواره درمانی آنلاین
          دوره جامع طرحواره درمانی
          دکتر اعظم نوفرستی
          دوره جامع بازی درمانی کودکان آنلاین
          دوره جامع بازی درمانی کودکان
          دکتر الهام ده یادگاری
          درمان شناختی رفتاری CBT آنلاین
          درمان شناختی رفتاری CBT
          دکتر محمد همتی

          کارگاه درمان شناختی رفتاری

          روان‌درمانی در بیمارستان حضوری
          روان‌درمانی در بیمارستان
          دکتر هدی پوررضائیان
          کارگاه جامع cbt حضوری
          کارگاه جامع cbt
          داوود هزاره ای
          درمان شناختی رفتاری CBT آنلاین
          درمان شناختی رفتاری CBT
          دکتر حمید پورشریفی

          کارگاه تربیت درمانگر کودک

          تربیت درمانگر اختلال ویژه یادگیری(سطح مقدماتی) آنلاین
          دوره تربیت درمانگر نوجوان آنلاین
          دوره تربیت درمانگر نوجوان
          دکتر الهام ده یادگاری
          دوره جامع بازی درمانی کودکان آنلاین
          دوره جامع بازی درمانی کودکان
          دکتر الهام ده یادگاری
          بازی درمانی و قصه درمانی حضوری
          بازی درمانی و قصه درمانی
          دکتر رقیه صادق زاده
          کارگاه درمان اختلالات یادگیری حضوری
          کارگاه درمان اختلالات یادگیری
          دکتر مهدیه روشن بین

          کارگاه زوج درمانی

          زوج درمانی بر اساس رویکرد «روایت درمانی» آنلاین
          کارگاه زوج درمانی هیجان مدار حضوری
          کارگاه زوج درمانی هیجان مدار
          دکتر سمیرا سادات رسولی
          سبب شناسی و مداخلات درمانی در شکست عاطفی آنلاین
          دوره جامع زوج درمانی هیجان مدار حضوری
          تربیت زوج درمانگر آنلاین
          تربیت زوج درمانگر
          دکتر یزدان موحدی

          کارگاه طرحواره درمانی

          دوره جامع طرحواره درمانی آنلاین
          دوره جامع طرحواره درمانی
          دکتر اعظم نوفرستی
          دوره جامع مقدماتی طرحواره درمانی آنلاین
          دوره جامع طرحواره درمانی آنلاین
          کارگاه طرحواره درمانی آنلاین
          کارگاه طرحواره درمانی
          دکتر یعقوب شفیعی فرد
          کارگاه جامع طرحواره درمانی حضوری
          کارگاه جامع طرحواره درمانی
          دکتر اعظم نوفرستی
          طرحواره درمانی آنلاین
          طرحواره درمانی
          رضا مولودی

          ارزیابی و تشخیص

          مصاحبه تشخیصی براساس DSM5 آنلاین
          دوره ی آموزش نرم افزارهای شناختی حضوری
          تربیت درمانگر ارزیابی و طرح درمان در زوجین آنلاین
          بررسی عواطف کودک بر اساس تست گودیناف آنلاین

          کارگاه MMT

          تربیت مددیار اعتیاد حضوری
          تربیت مددیار اعتیاد
          جمعی از استادان
          اعتیاد بر اساس درمان نگهدارنده MMT آنلاین
          درمان نگهدارنده با متادون MMT آنلاین
          درمان نگهدارنده با متادون MMT
          دکتر عطی الرضا بنانج
          دوره مشاوره اعتیاد آنلاین
          دوره مشاوره اعتیاد
          دکتر روح اله حدادی

          کارگاه مقاله نویسی

          کارگاه آموزشی مقاله نویسی پیشرفته (آنلاین و آفلاین) آنلاین
          مقاله و پایان نامه نویسی آنلاین
          کارورزی پژوهشی آنلاین
          کارورزی پژوهشی
          یاسمن بیرم وند

          کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

          درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT آنلاین
          درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT
          دکتر حمید پورشریفی
          درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT آنلاین
          درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT
          خانم دکتر بهناز امجدی
          کارگاه جامع ACT حضوری
          کارگاه جامع ACT
          دکتر مجید زارعی
          درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT آنلاین
          درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT
          دکتر نگار باقرزاده
          درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT آنلاین

          درمان هیجان مدار

          فنون و تنظیم هیجان در عمل آنلاین
          توانمند سازی حرفه ای پیشرفته (level 2) آنلاین
          جراحت عاطفی آنلاین
          جراحت عاطفی
          دکتر سمیرا سادات رسولی
          کارگاه زوج درمانی هیجان مدار حضوری
          کارگاه زوج درمانی هیجان مدار
          دکتر سمیرا سادات رسولی

          کارگاه مهارتهای زندگی

          سفر مهارت زندگی حضوری
          سفر مهارت زندگی
          مهسامهاجر
          کارگاه مهارت های زندگی آنلاین
          کارگاه مهارت های زندگی
          خانم دکتر بهناز امجدی
          مربیگری مهارتهای زندگی آنلاین
          مربیگری مهارتهای زندگی
          دکتر داود هزاره ای
          مدیریت اضطراب حضوری
          مدیریت اضطراب
          دکتر حمید پورشریفی
          مدیریت خشم آنلاین
          مدیریت خشم
          دکتر حمید پورشریفی