دوره جامع تربیت درمانگر هیجان مدار

 • مدرس : دکتر آرش رمضانی
 • زمان رویداد : 16 آذر 1400
 • شماره تماس : ۰۹۹۳۵۲۱۵۲۲۷
 • نوع رویداد : حضوری

  مصاحبه تشخیصی اختلالات شخصیت

  • مدرس : دکتر سیامک طهماسبی
  • زمان رویداد : 27 آذر 1400
  • شماره تماس : ۰۲۱۸۸۵۶۱۲۱۷
  • نوع رویداد : حضوری

   ششمین دوره جامع ۵۰ ساعته هیجان مدار

   • مدرس : دکتر مسعود شریف زاده
   • زمان رویداد : 24 آذر 1400
   • شماره تماس : ۰۲۱۲۸۴۲۹۰۹۸
   • نوع رویداد : حضوری

    دوره روانکاوی لکانی آقای وحید نصرت نژاد – روان رویداد

    • مدرس : وحید نصرت نژاد
    • زمان رویداد : 14 آذر 1400
    • شماره تماس : ۰۹۹۰۱۱۸۵۷۱۳
    • نوع رویداد : آنلاین

     کارگاه تربیت خانواده درمانگر

     • مدرس : علی محمد نظری
     • زمان رویداد : 19 آذر 1400
     • شماره تماس : ۰۹۱۹۵۱۲۵۴۶۸
     • نوع رویداد : آنلاین

      تربیت درمانگر سی بی تی

      • مدرس : دکتر یعقوب شفیعی فرد
      • زمان رویداد : 09 دی 1400
      • شماره تماس : ۰۹۱۹۷۹۲۶۷۲۰
      • نوع رویداد : آنلاین

       دوره جامع زوج درمانی

       • مدرس : دکتر داود ذوالفقاری
       • زمان رویداد : 17 آذر 1400
       • شماره تماس : ۰۲۱۶۶۵۷۳۳۸۷
       • نوع رویداد : آنلاین

        کارگاه آنلاین خودهیپنوتیزم

        • مدرس : دکتر عنایت‌ الّه شهیدی
        • زمان رویداد : 14 آذر 1400
        • شماره تماس : ۰۲۱۸۸۲۴۰۷۵۸
        • نوع رویداد : آنلاین

         تربیت مشاور اعتیاد

         • مدرس : دکتر روح اله حدادی
         • زمان رویداد : 19 آذر 1400
         • شماره تماس : ۰۹۱۹۷۹۲۶۷۲۰
         • نوع رویداد : آنلاین

          ۴۵ دقیقه سرنوشت ساز

          • مدرس : مرتضی عقدایی
          • زمان رویداد : 16 آذر 1400
          • شماره تماس : ۰۲۱۲۲۳۷۸۲۸۳
          • نوع رویداد : حضوری

           MBA in positive psychology

           • مدرس : دکتر صدقیانی
           • زمان رویداد : 20 آذر 1400
           • شماره تماس : ۰۹۳۷۴۳۷۸۲۹۸
           • نوع رویداد : حضوری

            جدیدترین دوره‌ها

            کارگاه MMT

            تربیت مشاور اعتیاد آنلاین
            تربیت مشاور اعتیاد
            دکتر روح اله حدادی
            دوره MMT آنلاین
            دوره MMT
            دکتر روح الله حدادی
            دوره MMT آنلاین
            دوره MMT
            دکتر روح اله حدادی
            درمان نگهدارنده اعتیاد (MMT) آنلاین
            درمان نگهدارنده اعتیاد (MMT)
            دکتر روح اله حدادی
            دوره آنلاین MMT آنلاین
            دوره آنلاین MMT
            دکتر جعفر رجبی