كارگاه آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و آگاهی ACT ويژه كودك و نوجوان(اصفهان)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23657
كارگاه آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و آگاهی ACT ويژه كودك و نوجوان(اصفهان)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دكتر اكرم دهقانى

زمان برگزاری : ٢٣ و٢٤ آذرماه،

هزینه :  ١٩٠ تومان

رزرو: ارسال عدد٧ به ١٠٠٠٢٥٢٧

كارگاه آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و آگاهی ACT

act

معرفی استاد