دوره ی جامع تربیت درمانگر در سال ۹۸

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24262
دوره ی جامع تربیت درمانگر در سال ۹۸

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

دوره ی جامع تربیت درمانگر در سال 98

آنلاین و حضوری

?مصاحبه تشخیصی و تشخیص افتراقی
?مدرس دکتر گودرز عکاشه

?اصول و فنون مشاوره ۱
?دکتر علی ناصری

?اصول و فنون مشاوره ۲
?دکتر پرستو تقوی

?اصول و فنون مشاوره ۳
?دکتر علیرضا بوستانی پور

?آسیب شناسی اختلالات
?دکتر واحد

?مشاوره پیش از ازدواج
?دکتر قهاری

? درمان شناختی رفتاری CBT
?دکتر خلعتبری

? طرحواره درمانی
?دکتر خلعتبری

لطفا برای اطلاعات بیشترو یا ثبت نام ارسال عدد 76 به سامانه 500057503016

دوره ی جامع تربیت درمانگر در سال 98

معرفی استاد