دوره جامع پرسشنامه های عینی شخصیت

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24352
دوره جامع پرسشنامه های عینی شخصیت

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

دوره جامع پرسشنامه های عینی شخصیت در تهران

مدرسین : دکتر کامبیز کامکاری – دکتر شهره شکرزاده

شروع دوره : 28 شهریور 98

ساعت : 13 تا 19

تلفن : 09330133360

تلگرام : sanjesh2017

گروه هنجاری:
اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه سوم پرسشنامه شخصیتی نئو
اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا
اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه شاخص تیپ شناسی شخصیت مایرز -بریگز
گروه بالینی:
اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا 2- فرم بازسازی شده
اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه چهارم پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون
اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب شناسی شخصیت

دوره جامع پرسشنامه های عینی شخصیت

شما می توانید با مراجعه به صفحه کارگاه روانشناسی در سایت روان رویداد ، از همه کارگاه های سراسر کشور مطلع گردید.

معرفی استاد