آسیب شناسی روانی براساس نگاه اسطوره ای

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24369
آسیب شناسی روانی براساس نگاه اسطوره ای

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

طبقه بندی اختلالات روانی تاریخچۀ پرماجرایی دارد . نگاه های متفاوتی برای آن وجود دارد ، هر کدام از آنها معیاری برای طبقه بندی شان در نظر گرفته اند و بر اساس آن معیار اختلالات روانی را طبقه بندی کرده اند.

با هر رویکردی این طبقه بندی ها شکل گرفته باشد قابل نقد است . هر کدام بخشی از ماجرا را روشن می کنند و بخشی را نادیده می گیرند و این ویژگی طبقه بندی ست.

ضرورت طبقه بندی نگاهی تقلیل گرایانه به پدیده است . امّا وقتی این نگاه تقلیل گرا را در مورد انسان و روان انسانی بکار می بریم ، علیرغم دستاوردهای مهمی که دارد ، نباید فراموش کنیم که انسان و آسیب های روانی را نمی توان فقط و فقط با همچین نگاهی نگریست. هر انسان داستانی دارد و آسیب های روانی اش در بستر قصۀ زندگیش شکل گرفته است . اینکه در کدام قصه زندگی می کنیم ، اینکه بستری که در آن آسیب روانی پدید آمده را شناسایی کنیم ، از عهدۀ نگاه تقلیل گرایانه بر نمی آید.

روان – اسطوره شناسی ، آسیب های روانی را با نگاهی اسطوره شناسانه بررسی می کند. در کارگاه آسیب شناسی روانی بر اساس نگاه اسطوره محور ، طبقه بندی های DSM-5 را که متداول ترین و پرکاربردترین طبقه بندی از اختلالات روانی ست که در ایران بخصوص رواج دارد، با نگاهی اسطوره محور بررسی می کنیم.

هر قصه همانقدر که امکانات مختلفی برای ما دارد ، خطرات و آسیب های خودش را هم دارد .
گرچه این نگاه هم نوعی طبقه بندی ست ، امّا چون داستان انسان ها را هم در نظر می گیرد ، تلاش می کند بخشی از اطلاعات از دست رفته در نگاه DSM را بازیابی کند.

اگر با روان انسان ها سر و کار دارید ، چه در جایگاه درمانگر ، مشاور ، روانشناس ، معلم ، مربی یا … این دوره شما را با بخش استعاری بیماری ها هم آشنا می کند.

تاریخ برگزاری : 4 و 11 مهر ماه 98

مدرس : مینا توکلی

تلفن : 02122170605 – 09123162106

محل برگزاری : تهران – میرداداماد – مصدق جنوبی

تلگرام : sharia_group

هزینه : 600000 تومان

آسیب شناسی روانی براساس نگاه اسطوره ای

شما می توانید با مراجعه به صفحه کارگاه های روانشناسی وبسایت روان رویداد از همه کارگاه های آسیب شناسی روانی ، مصاحبه تشخیصی ، مصاحبه انگیزشی مطلع گردید.

معرفی استاد