درباره ما

روان رویداد صرفا یک پایگاه اطلاع رسانی برای رویدادهای روانشناسی می باشد و مسئولیتی در قبال کیفیت و نحوه برگزاری رویداد ها ندارد.

یکی از ضرورت های جامعه روانشناسی و دانشجویی کشور حضور در محیطهای آموزشی ، درمانی و یادگیری تکنیک ها و رویکردهای درمانی مختلف می باشد .
روان رویداد با درک این دغدغه دانشجویان بر آن شد تا سامانه جامع رویدادهای روانشناسی کشور را با رویکرد اطلاع رسانی کارگاهها ، کنفرانسها ، سمینار ها ، تالیفات و ترجمه ها و دیگر رخداد های مرتبط با حوزه روانشناسی راه اندازی کند .
با امید به رشد و تعالی علوم روانشناسی کشو


تماس با ما