تماس با ما

روان رویداد سامانه جامع و تخصصی اطلاع رسانی رویداد های روانشناسی کشور است . در این سامانه کلیه رویداد های روانشناسی مانند کارگاهها ، کنفرانس ها ، سمینار ها ، تالیفات و ترجمه ها و …. معرفی می گردند.
شما هم می توانید رویداد خود را به ما معرفی کنید .