کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT

مدرس: دکتر جواد خلعتبری

مدت: ۳۲ ساعت، روزهای یکشنبه و دوشنبه
ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰

شروع کارگاه: از ۱۷ فروردین ماه

لطفا برای اطلاعات بیشتر عدد ۷۸ را به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۵۷۵۰۳۰۱۶ ارسال کنید

محل برگزاری: تهران – گاندی جنوبی – کلینیک آرامش

برای مشاهده همه کارگاه های درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( ACT ) کلیک کنید

کارگاه روانشناسی ACT