گشتالت

00

فروردین'۹۷

کارگاه تخصصی گشتالت درمانی / شیراز

زمان: ۱۸,۱۹,۲۰,۲۱ اردیبهشت / زمان : ۳۲ ساعت، ۹ تا ۱۸ / مدرس : دکتر امیر عسکری / همراه با …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.