دانشگاه_شهید_بهشتی

00

بهمن'۹۶

کارگاه روانشناسی صد ساعته تربیت درمانگر نوجوان (تهران)

مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان  برگزار می کند: مدرسان :دکتر آسیه اناری/ …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.