دانشگاه خوارزمی

00

دی'۹۶

پنجمین دوره تخصصی روانکاوی

‍ انجمن روانشناسی دانشگاه خوارزمی برگزار می کند :  مدرس: دکتر امید قادری — شروع :جمعه ها & ساعت۹ الی …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.