آزمون هوش

00

آذر'۹۶

کارگاه تفسیر و کاربردهای تخصصی و بالینی وکسلر ۴ ( رشت )

تاریخ برگزاری : ۷ و ۱۴ دی ماه ۱۳۹۶ ( از ساعت ۹ الی ۱۳ ) در دوجلسه با تمرین …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.