کارگاه درمان شناختی رفتاری CBT

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24706
کارگاه درمان شناختی رفتاری CBT

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کارگاه درمان شناختی رفتاری CBT

مدرس: دکتر حمید پورشریفی

تاریخ شروع دوره : 4 دی ماه 99

سرفصل کارگاه :

اصول و مبانی درمانی شناختی/ رفتاری
مدل، سنجش، مفهوم‌بندی و فنون درمان شناختی/ رفتاری اضطراب فراگیر
مدل، سنجش، مفهوم‌بندی و فنون درمان شناختی/ رفتار اضطراب فراگیر
مدل، سنجش، مفهوم‌بندی و فنون درمان شناختی/ رفتاری اضطراب اجتماعی
مدل، سنجش، مفهوم‌بندی و فنون درمان شناختی/ رفتاری پانیک
مدل، سنجش، مفهوم‌بندی و فنون درمان شناختی/ رفتاری اختلال وسواسی/ جبری

تلفن : 09120212107

تلگرام : tvf_ir

اینستاگرام : tvf.ir

معرفی استاد