دوره آموزش مقدماتي درمان هيجان مدار فردي( EFT)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=32955
دوره آموزش مقدماتي درمان هيجان مدار فردي( EFT)

مشخصات دوره

۰۲ شهریور ۱۴۰۱
۰۸
۲۴ ساعت

معرفی دوره

اين دوره توسط مدرسه عالي روانشناسي و توانمندسازي حرفه اي با تدريس بي نظير خانم دكتر سميرا رسولي رواندمانگر مورد تاييد انجمن جهاني درمان هيحان مدار( Iseft) برگزار خواهد شد. شركت كنندگان محترم در دوره هاي آموزشي اين مدرسه از فرصت مشاهده مستقيم جلسات رواندرماني، شركت در جلسات به همراه استاد راهنما، آغاز اشتغال و دريافت حمايت هاي حرفه اي و سوپرويژن تا ٢ سال پس از شروع اشتغال بهره مند خواهد شد.

معرفی استاد

دكتر سميرا سادات رسولي ( رواندمانگر مورد تاييد انجمن جهاني هيجان مدار( Iseft) )