درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر حسن حمیدپور /

زمان: ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت/

پایان مهلت ثبت نام : ۱۱ اردیبهشت/

ارائه مدرک مورد تایید وزارت علوم/

تلفن : ۴۲۹۲۰ /

www.modat.ac.ir

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد