کارگاه ترییت درمانگر کودک و نوجوان در تهران

کارگاه ترییت درمانگر کودک و نوجوان در تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کارگاه ترییت درمانگر کودک و نوجوان در تهران دکتر الهام ده یادگاری با ارائه سرفصل های جدید الگوهای سازنده و مخرب تشویق و تنبیه در کودکان درمان مبتنی بر تعادل والد - کودک اصول و تکنیک های ذهن آگاهی در کودکان فرزندپروری مبتنی بر طرحواره مصاحبه بالینی در کودکان آسیب شناسی اضطراب و درمان اصول و مبانی رویکرد CBT در کودکان و نوجوانان درمان شناختی ، رفتاری افسردگی در کودکان و نوجوانان راهبردهای ایجاد سازگاری در فرزندان خواهر و برادرهای نا سازگار تاب آوری در مدارس و تاب آوری کودکان فرزند پروری با اکت والدگری کودکان ADHD درمان اختلالات خواندن و نوشتن کودکان با اختلال نافرمانی مقابله ای و درمان ODD پرورش مهارت های اجتماعی، هیجانی و رفتاری کودکان پرورش و تقویت توانایی های ذهنی و یادگیری کودکان مداخلات رفتاری در شب ادراری / بی اختیاری دفع . ناخن جویدن آموزش بلوغ وتربیت جنسی در کودکان و نوجوانان - مدرک از کلینیک مورد تایید نظام و موسسه ی مورد تایید وزارت علوم #حضوری #آنلاین لطفا برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام عدد 90 را به سامانه پیامکی 500057503016 ارسال کنید. کارگاه ترییت درمانگر کودک و نوجوان شما می توانید با مراجعه به وبسایت روان رویداد ، از همه کارگاه های تربیت درمانگر کودک مطلع شوید.