دوره MMT ویژه روانشناسان

دوره MMT ویژه روانشناسان

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

دوره آموزشی :
“مشاوره اعتیاد”
🔴بر اساس مدل درمان نگهدارنده( MMT) 🔴

🔵سرفصل مطالب:
🔴 مقدمه اعتیاد
🔴 مصاحبه بالینی
🔴 آشنایی با ماهیت بیماری اعتیاد و ویژگی ها
🔴 آشنایی با انواع مواد مخدر موجود در ایران
🔴تاثیرات و عوارض شایعترین مواد در ایران
🔴 ویژگی های مستعد کننده اعتیاد
🔴 محتوا و ساختار خانواده درمانی در درمانMMT
🔴 پیشینه درمان اعتیاد و دلایل اثربخشی درمان MMT
🔴 چالش ها، ضعف ها و نقاط قوت درمانMMT
🔴 ساختار و محتوای درمان غیر دارویی در مدل MMT
🔴 ماتریکس
🔴 مشاوره انگیزشی و مهارت های بازتوانی

مدرس: دکتر روح الله حدادی (متخصص و درمانگر اعتیاد)
ارائه گواهینامه رسمی و قابل ترجمه

⏰ #زمان : پنجشنبه ها ساعت: ١۴ الی ۱۹

🔰اطلاعات بیشتر و ثبت نام:
۰۹۳۵۴۶۸۴۴۹۹
۰۹۱۹۷۹۲۶۷۲۰

معرفی استاد