دوره شخصیت شناسی به روش MBTI

دوره شخصیت شناسی به روش MBTI

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

والاترین چیز در این دنیا آن است که بدانی چگونه متعلق به خودت باشی…..
پس وقت آن رسیده کمی خودت را بشناسی
۰تا۱۰۰ (MBTI) توسط دستیار مخصوص دکتر شیری

بصورت مجازی (آنلاین) از طریق اسکای روم

مدرس: دکتر حمیده دهقانی

تاریخ برگزاری: ۲۰-۲۱ و ۲۲ آبان ماه ۹۹

تلفن : ۰۹۱۳۱۵۶۳۲۸۸

تلگرام : Hamide_dehghani

اینستاگرام : hamidehdehghany

معرفی استاد