تربیت کارورز لگو درمانی

تربیت کارورز لگو درمانی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

آموزش و ایجاد فرصت شغلی تربیت کارورز لگو درمانی اختلال اوتیسم سطح 1 و اختلالات هیجانی رفتاری مدرس: بهنود بهمنش تلفن : 09124786588