تربیت درمانگر روان پویشی کوتاه مدت

تربیت درمانگر روان پویشی  کوتاه مدت

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

✅اطلاعات دوره تربیت درمانگر در حوزه :⭕️روان پویشی فشرده و کوتاه مدت 📢بنیاد پیشگری از آسیب های اجتماعی برگزار میکند: ♦️شرایط حضور در دوره : فارغ التحصیلان و دانشجویان ارشدرشته های روان شناسی و مشاوره و روان پزشکان 🔷تحت نظارت: بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی مدرس دکتر محسن احمدی 🔷ارگانهای همکار: بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی کانون پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقا سلامت 🔷هدف برگزاری: توانمند سازی در حوزه روان درمانی با رویکرد روان پویشی فشرده و کوتاه مدت ✅سرفصل ها: -ازفروید تا دوانلو(شباهت ها و تفاوت ها) -مبنای شکل گیری اختلالات در دیدگاه دوانلو -ملاک های ضروری برای درمانISTDP -تعریف اصلاحات و مفاهیم مهم دیدگاه روان پویشی و تفاوت آن با روش کلاسیک -نحوه تمرکز روی احساسات و خنثی سازی دفاع ها و مثلث سازی -درمان آزمایشی(شرح توالی پویشی مرکزی) -رل پلی -دفاع های تاکتیکی و سرکوبگرایانه -دفاع های واپس گرایانه -عواطف دفاعی -سایکودایاگنوسیس در ISTDP -اضطراب و راه های تنظیم آن در ISTDP -رل پلی -ظرفیت سازی در بیماران شکننده -درمان شکنندگی،افسردگی و جسمانی سازی -ایجاد ظرفیت خودپایی/خودنگری -رل پلی -درمان بیماران با مقاومت بالا -رل پلی -نمایش فیلم -رخنه در ناهشیار -تثبیت و محکم سازی -حل و فصل و تفسیر خاتمه درمان و پیگیری -رل پلی -نمایش فیلم درمانی 🔷ساعت برگزاری: ۹تا۱۴ پنج شنبه 🔻مدت برگزاری دوره : ۶۰ ساعت ☎️تلفن هماهنگی: ۰۲۱-۲۲۲۴۷۸۲۶ ۰۲۱-۲۲۲۰۸۳۵۷ ⁉️⁉️در صورت سوال: ۰۹۱۹۵۱۵۴۱۹۴ سایت ثبت نام: