‍دوره جامع آموزشی ۳۲ ساعته توانمند سازی مشاوران در حیطه تحصیلی / اصفهان

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24088
‍دوره جامع آموزشی ۳۲ ساعته توانمند سازی مشاوران در حیطه تحصیلی / اصفهان

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

همراه با کسب گواهینامه و صلاحیت مشاوره شغلی – تحصیلی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
به همراه گواهی مجزا برای هر کارگاه از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

?برای مشاوران، روانشناسان و افراد علاقه مند جهت شروع فعالیت بصورت تخصصی در حیطه مشاوره شغلی – تحصیلی
⏰روز های پنج شنبه و جمعه از ساعت ۸ صبح الی 18
◀️در تاریخ های ۲۸، ۲۹ تیر و ۴، ۵ مرداد ماه 97
✅با قابلیت امتیاز بازآموزی✅

تلفن :

☎۳۲۶۷۹۴۰۴
?۰۹۱۳۳۶۸۸۱۲۰
?۰۹۱۳۸۳۳۴۰۹۴
کارگاه روانشناسی

معرفی استاد