گروه درمانی مدیریت وزن با تغییر سبک زندگی / مشهد

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

یک میلیون تومان تخفیف برای ثبت نام تا ۵ اسفند /

تاریخ شروع دوره : ۱۰ اسفند ۹۶ /

طول مدت دوره : ۶ ماه /

روز برگزاری کارگاه  : شنبه ها ۱۴الی ۱۶ /

اطلاعات بیشتر :

https://goo.gl/hLUSmt /

معرفی استاد