گروه درمانی مدیریت وزن با تغییر سبک زندگی / مشهد

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23949
گروه درمانی مدیریت وزن با تغییر سبک زندگی / مشهد

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

یک میلیون تومان تخفیف برای ثبت نام تا 5 اسفند /

تاریخ شروع دوره : 10 اسفند 96 /

طول مدت دوره : 6 ماه /

روز برگزاری کارگاه  : شنبه ها 14الی 16 /

اطلاعات بیشتر :

https://goo.gl/hLUSmt /

معرفی استاد