گروه درمانی برای زنان مبتلا به سندرم قاعدگی ( رایگان )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

درمانگر :لیلا عزیزی

(دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران و سوپروایزر دوره های عملی موسسه ویلیام گلسر)

تلفن ثبت نام : 09125226237
گروه درمانی

معرفی استاد