گروه درمانی درمانگران حرفه ای

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23802
گروه درمانی درمانگران حرفه ای

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

استاد سرپرست : دکتر جواد خلعتبری /

زمان شروع دوره : بهمن 96 /

مدت دوره : 16 ساعت /

توصیف کیس های واقعی
رویکردهای درمانی ,DBT,CBT,ACT طرحواره ، تحلیل درمانگر ، تحلیل هیجانات و احساسات در اتاق درمان /
این دوره به رابطه روان درمانگر و مراجع کمک میکند /

تلفن ثبت نام : 09902302977 – 09193244858 /

گروه درمانی

معرفی استاد