گروه درمانی تحلیلی و سایکودراما

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24446
گروه درمانی تحلیلی و سایکودراما

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کلینیک راه سوم برگزار می کند
ویژه متخصصین
گروه درمانی تحلیلی

در دو گروه
شنبه ها ساعت: 20:30
جمعه ها ساعت: 17

تسهیل گر
سعید دهنوی روان شناس بالینی و هنر درمانگر

در میان حرفه های یاورانه، رواندرمانگری از پیچیدگی و ظرافت ویژه ای برخوردار است؛ حرفه ای حساس که با رنج ها، زخم ها و بیم و امید انسانهای آسیب دیده مواجه است. رواندرمانگران انسانهایی درد آشنا هستند که به سبب تجارب فردی و درک شخصی شان از آسیب های روانشناختی به صورت آگاه یا ناآگاه به مسیر پر چالش رواندرمانگری گام نهاده اند.

بخش آگاه و ناخوداگاه ذهن رواندرمانگران به سبب آنکه در طی جلسات درمان بطور مداوم در معرض جراحات روانشناختی متفاوتی قرار می گیرد، نیاز مبرمی به توجه و مراقبت دارد، نیازی که به سادگی مورد غفلت و بی توجهی قرار می گیرد؛ چرا که ویژگی بارز رواندرمانگران آمادگی و ظرفیت ِ بالای توجه و مراقبت از دیگری است.
از این رو بر آن شدیم تا با برپایی “جلسات گروهی مبتنی بر رویکرد روان تحلیلی و فنون سایکودراما ویژه روانشناسان” تلاشی را جهت توجه و مراقبت از ذهن و ضمیر همکاران گرانقدر آغاز کنیم. مایه مسرت است که در این جلسات گروهی همراهمان باشید.
سعید دهنوی

ثبت نام

تلگرام : thirdwaycounseling
09909469092
22378283

گروه درمانی راه سوم

معرفی استاد