گام به گام کتاب خوانی eft

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24650
گام به گام کتاب خوانی eft

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

((آنلاین و ظرفیت محدود))

گــــام به گـــام کتـاب خوانی رویکـرد هیجان مدار EFT
📚 کتــاب: کیـس فرمولیشـن (صـورت بنـدی موردی در رویــکرد هـیجان مـــدار)

🔺آموزش و گام به گام کتـــاب خوانی🔺

🔷محـــورها:
▪️تعریف و تبیین درمان رویکرد هیجان مدار
▪️هدف از کیس فورمولیشن
▪️نحوه صورت بندی
▪️ارائه کیس واقعی

🔹مــدرس: دکــتر مسـعود شـریف زاده
▪️عضو انستیتو هیجان مدار ایران
▪️کانـدیدای دکـتری تـخصصی روانـشناسی

🔹تاریــخ و بوجه بنــدی:
▪️۲۳ آبان چهارشنبه-فصل ۱ و فصل ۲
▪️۳۰ آبان چهارشنبه-فصل ۳ و فصل۴
▪️۷ آذرچهارشنبه-فصل ۵ و فصل ۶
▪️۱۴ آذر چهارشنبه-فصل فصل ۷ و ۸(کیس)
▪️۲۱ آذر چهارشنبه-فصل ۹ و جمع بندی

🔷ساعت : ۲۱:۳۰ الی ۲۳

▪️شــماره واتـس اپ جـهت هـماهنگی و ثـبت نـام:
(واتس اپ)
09907858059

یا آدی تلگرام:
🆔 Workshope_psy

جهت اطلاعــات بیشتر در کانال:
bookreading_eft

معرفی استاد