معرفی کارگاه کودک آزاری جنسی از فرمول بندی تا مداخله _ روان رویداد

معرفی کارگاه کودک آزاری جنسی از فرمول بندی تا مداخله _ روان رویداد

مشخصات دوره

24 آبان 1400
۱۵
۸ ساعت

معرفی دوره

کودک آزاری جنسی چیست؟

هرگونه آزار جنسی و درگیر کردن کودک در فعالیتی مانند لمس، بوسیدن، وادار کردن کودک و روابط با بزرگسال، اجبار به برهنه شدن، عکس گرفتن از بدن کودک و… که باعث ارضای فرد بزرگسال شود، کودک‌آزاری جنسی است. کارگاه های کودک آزاری جنسی هم عموما برای شرح و پرداختن به این موضوع برگزار میشوند.

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت کودک آزاری به هر گونه بدرفتاری فیزیکی و یا عاطفی، سوءاستفاده جنسی، غفلت یا رفتار همراه با بی‌توجهی یا استثمار تجاری یا سایر انواع استثمار، که منجر به آسیب واقعی یا احتمالی به سلامت، بقاء، رشد یا کرامت کودک در زمینه‌ی روابط یا مسئولیت، اعتماد یا قدرت شود را شامل میشود.

این بدین معناست که رفتارهایی که به‌صورت تصادفی انجام می‌شوند کودک آزاری به حساب نمی‌آیند، مانند این‌که کودکی به علت تصادف با ماشین دچار مصدومیت شود.

 

کودک آزاری و خانواده

خانواده اساسی ترین نهاد جامعه‌پذیر کردن کودکان به ویژه در سال‌های اولیه زندگی محسوب می‌شود.

در سال‌های اولیه زندگی خانواده می‌تواند در شناسایی توانایی کودک و داشتن نقش سودمند در آینده و در درون جامعه به کودک کمک کند.

متاسفانه مطابق با پژوهش‌ها، خانه و خانواده‌ای که باید مکان امنی برای کودک و تامین آرامش او باشد بیشترین درصد تجاوز به حقوق کودک را شامل می‌شود به طوری که درصد بالای کودکان، مورد خشونت والدین یا نزدیکان خود قرار می‌گیرند.

امروزه کودک آزاری نوعی بزهکاری پنهان محسوب می‌شود چراکه به دلیل ضعف جسمی و شخصیتی بزه‌دیده نسبت به تضییع حقوق آزار دیده نوعا اعلام جرم انجام نمی‌شود.

 

آشنایی با کارگاه کودک آزاری جنسی

کارگاه کودک آزاری جنسی توسط دکتر حمید یعقوبی با هدف ارتقاء سطح دانش عمومی و تخصصی برگزار میشود.

سر فصل های این کارگاه شامل :

. از فرمول بندی تا مداخلات

. تعریف کودک آزاری جنسی و نشانه های آن

. ویژگی افراد آزاردهنده جنسی و رفتارهای آنان

. بررسی موانع افشار آزارجنسی توسط کودکان

. چه کودکانی بیشتر در معرض خطر قرار دارند

. بررسی باورهای نادرست درباره کودک آزاری

. واکنش مناسب و مدیریت هیجانات اولیه کودکان

میباشد. لازم به ذکر است در انتهای این کارگاه، مدرک معتبر برای ارائه به تمامی ارگان ها و سازمان های کشور به شرکت کنندگان نیز اهدا خواهد شد.

 

مشخصات کارگاه کودک آزاری جنسی:

. مدرس: دکتر حمید یعقوبی (دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد)

. مدت زمان دوره: ۸ ساعت

. شروع دوره: ۲۴ آبان دوشنبه ها ۱۵ الی ۱۸

شماره های تماس جهت رزرو و هماهنگی: ۰۹۱۲۰۲۱۲۱۰۷_ ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰

معرفی استاد

دکتر حمید یعقوبی ( )