مصاحبه انگیزشی در درمان اعتیاد

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23625
مصاحبه انگیزشی در درمان اعتیاد

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

عنوان کتاب:مصاحبه انگیزشی در درمان اعتیاداعتیاد
دسته بندی: رشته های پزشکی
نویسنده:ویلیام ر.میلر
مترجم: دکتر ناصر همتی، نازفر ناظم
ناشر:انتشارات ارجمند

 

مصاحبه انگیزشی یکی از مهم ترین شیوه های مداخله و درمان به شمار می رود. انگیزش، مفهومی پویا است، نه ایستا. این مفهوم به عنوان جهت گیری هدف دار، نیت مند و مثبت به سوی بهترین علائق شخصی تعریف می شود. انگیزش، ناظر به احتمال وارد شدن، ادامه دادن و وفادار ماندن به یک راهبرد خاص به منظور تغییر است. مصاحبه انگیزشی یک روش درمانی است که به منظور تسهیل افزایش انگیزه مراجع برای تغییر با کمک شیوه های سنجش مراجع، نشست های مداوم یا مصاحبه های مختصر 30 دقیقه ای در بیان تردیدها و دودلی های مراجع، به درمانگر کمک می کند؛ شیوه ای مراجع – محور با هدفی روشن و جملاتی که بتوانند خودانگیختگی برای تغییر رفتار را در پی داشته باشند.

بیرون کشیدن جملات انگیزشی از کلام مراجع و دیدن رفتارهایی که شروع تغییر را مژده می دهند، همراه با ایجاد تضاد در ذهن وی، حرکت به سوی تغییر مثبت را تقویت خواهد کرد. گروه محققان تاکید دارد که مصاحبه انگیزشی نه به عنوان مجموعه ای از تکنیک ها که به مثابه راهی برای جذب مراجعین دیده شود.

مصاحبه انگیزشی موفق مستلزم این اصول است:
-بیان همدلی از طریق شنیدن متقابل. -احترام قائل شدن برای مراجع و پذیرش احساسات وی و نشان دادن آن در عمل. -ایجاد رابطه مشارکتی بدون پیش داوری و قضاوت.
-به عهده گرفتن نقش مشاوری دارای دانش و در عین حال حمایت گر.
-تمجید و تحسین مراجع به خاطر حضور در فرآیند درمان و نه تخفیف و تحقیر وی.
-شنیدن و نه تنها سخن گرفتن (بیشتر گوش کردن تا حرف زدن).
-به آرامی و تدریجی متقاعد کردن ودرک این که این مراجع است که باید تغییر کند.
-حمایت از مراجع در تمامی مراحل بهبود. -آشکار کردن تضادهای موجود بین اهداف مراجع و ارزش های وی و رفتارهای کنونی اش (کمک به مراجع برای شناخت تفاوت های میان آنچه هست و آنچه آرزو دارد باشد)
-اجتناب از بحث، جدل و رویارویی مستقیم که می تواند به جنگ قدرت منجر شود.
-کنار آمدن با مقاومت مراجع و تعدیل آن به جای مقابله.
-حمایت از “خودکارآمدی” و خوش بینی مراجع: این اصل بر توانایی های مراجع متمرکز می شود تا امید و روشن بینی را که لازمه تغییر است، تقویت کند.
*درمانگرانی که مصاحبه انگیزشی را به عنوان روش اصلی خود ترجیح می دهند، دریافته اند که راهبردهای زیر، خصوصا در مراحل ابتدایی درمان بسیار مفیدند:
1) پرسیدن سوالات باز: سوالات باز را نمی توان با یک کلمه پاسخ داد: پرسیدن این سوالات به خوبی باب گفتگو را باز خواهد کرد: “اهل مصرف کدام یک از مواد مخدر هستی؟” یا ” در چه موقعیت هایی تمایل بیشتری به مصرف پیدا می کنید؟”
2)شنیدن متقابل: یعنی این که شما حرف مراجع را شنیده اید. وقتی بخشی از حرف های وی را انعکاس می دهید در واقع به او می گویید که در حرف های او دقیق شده و درست شنیده اید.
3)خلاصه کردن: در طول جلسات مشاوره لازم است که بارها مطالب خلاصه شده و مبنای حرف های بعدی روشن تر شود.
4) تایید و تشویق: تاکید بر نقاط قوت مراجع، حمایت از انگیزه ها و مقاصد وی و برجسته کردن پیشرفتها
5) اخذ جملات خودانگیزشی از کلام مراجع: به جای این که مراجع را مجاب کنید که ضرورت تغییر را بفهمد، نظرات او را اخذ کرده، به نگرانی های او پی ببرید و اهدافش را دریابید. در دیدگاه نوین انگیزش، راهبردهای یافت شده برای بهبود آن و مدل مرحله ای تغییر و همگام با درک عوامل تغییر است که ایجاد یک رویکرد خلاقانه برای کمک به مراجعین و سوء مصرف کنندگان مواد، ممکن می شود. چنین رویکردی مقاومت کمتری بر می انگیزد و مراجعین را تشویق می کند که به اراده خود، به سوی تصمیم گیری و برنامه ریزی بروند و تغییرات رفتاری مثبت را تداوم بخشند.

در این مدل درمانی، انگیزش، مفهومی پویا است که توسط درمانگر تغییر می کند و ارتقا می یابد. با رفع موانع و اصلاح باورهای غلط ، انگیزش تقویت می شود. باور “شخصیت اعتیادی” روز به روز سست تر می شود و سبک مقابله ای در میان درمانگران هر روز کم رنگ تر می گردد. با تمرکز بر نقاط قوت مراجع و جایگزینی همدلی به جای اقتدار، مشارکت مراجع در فرآیند و مسئولیت وی تقویت می شود.

درمان های شدید جای خود را به روش های آرام تر داده اند و شدت عمل دیگر کارساز شمرده نمی شود. آنچه باعث می شود مردم زندگی شان را تغییر دهند، “انگیزه” است و مصاحبه انگیزشی است که مراجعین را از نقطه ای به حرکت درمی آورد که حتی به تغییر فکر هم نمی کنند و آنها را به سوی آمادگی، خواستن و توانستن سوق می دهد.

تهیه و تنظیم: مرجان رابعی – کارشناس ارشد روانشناسی

منبع : میگنا 

معرفی استاد