کتاب غلبه بر بی خوابی ( با رویکرد شناختی رفتاری)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23916
کتاب غلبه بر بی خوابی ( با رویکرد شناختی رفتاری)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

نویسندگان : جک د ادینگر ، کالین ای کارنی /

ترجمه : عفت مهدی زاده حکاک /

نشر روان /

مناسب برای همه بالینگران /

غلبه بر بی خوابی

معرفی استاد