کتاب رواندرمانی های معاصر

کتاب رواندرمانی های معاصر

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کتاب رواندرمانی های معاصر اثر ودینگ و کرسینی در 16 فصل و 912 صفحه با ترجمه دکتر فرشاد محسن زاده منتشر شد. فهرست فصول: 1. مقدمه ای بر رواندرمانی های قرن 21 -- 2. روان تحلیلی-- 3. درمان آدلری-- 4. درمان شخص محور-- 5. درمان عقلانی-هیجانی-رفتاری-- 6. رفتاردرمانی-- 7.شناخت درمانی-- 8. درمان وجودی-- 9. گشتالت درمانی-- 10. روان درمانی بین فردی-- 11. خانواده درمانی-- 12. روان درمانی های درون کاوانه-- 13. روان درمانی مثبت نگر-- 14. رواندرمانی های یکپارچه نگر-- 15. نظریه های چند فرهنگی رواندرمانی-- 16. چالشها و مناقشات معاصر-- ساختار فصول 2 تا 15 که نظریه ها را شامل می شوند به شرح زیر است: معرفی کلی (مفاهیم اصلی و مقایسه با نظریه های دیگر)، تاریخچه ( آغازها، پیشگامان، و وضعیت کنونی)، نظریة شخصیت، رواندرمانی (نظریه رواندرمانی، فرایند رواندرمانی)، کابردها، مطالعه موردی، و منابع. علاقمندان می توانند این کتاب و مجموعه فیلمهای راهنمای مشاوران و درمانگران را از سایت زیر تهیه کنند : Mohsenzadeh.net رواندرمانی های معاصر