کتاب خوانی و تحلیل تعاملی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=35938
کتاب خوانی و تحلیل تعاملی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

۰ تومان

برای ثبت نام در رویداد با تلفن درج شده در آگهی تماس حاصل فرمایید.

معرفی دوره

معرفی استاد

آرام محضری دکترای ارتباطات و روانشناس بالینی

اطلاعات برگزارکننده

آرام محضری
-
09911012242