کارگاه MMT سال ۹۸ در دانشگاه تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24384
کارگاه MMT سال ۹۸ در دانشگاه تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

دوره آموزشی درمان غیر دارویی اعتیاد ( کارگاه MMT سال 98)

موسسه روانشناسی دانشگاه تهران:

ویژه افراد متقاضی کار و تاسیس مراکز درمانی از سازمان بهزیستی کشور

بر اساس مدل درمان نگهدارنده MMT

مدرس: آقای دکتر روح الله حدادی

سرفصل مطالب:

مقدمه اعتیاد(تعاریف و مفاهیم)
مصاحبه بالینی
آشنایی با ماهیت بیماری اعتیاد و ویژگی ها
آشنایی با انواع مواد مخدر موجود در ایران
تاثیرات و عوارض شایعترین مواد در ایران
ویژگی های مستعد کننده اعتیاد
محتوا و ساختار خانواده درمانی در درمانMMT
پیشینه درمان اعتیاد و دلایل اثربخشی درمان MMT
چالش ها، ضعف ها و نقاط قوت درمانMMT
ساختار و محتوای درمان غیر دارویی در مدل MMT
ماتریکس
مشاوره انگیزشی و مهارت های بازتوانی
پیشگیری از عود

زمان: پنج شنبه ها و شروع از 18 مهر ماه؛ ساعت 9 صبح تا 2 بعدازظهر

کارگاه MMT سال 98 همراه با ارائه گواهینامه از موسسه روانشناسی دانشگاه تهران برگزار می گردد.

هزینه کل دوره: 750 هزار تومان(بابت 50 ساعت آموزش)؛ با امکان پرداخت جلسه ای

شماره های هماهنگی و تماس:
۸۸۹۸۳۵۰۳
۰۹۱۹۸۲۰۳۱۴۲
۰۹۳۹۴۰۱۹۰۸۱
۰۹۱۹۹۶۳۲۸۹۵

کارگاه MMT سال 98 در دانشگاه تهران

شما می توانید با مراجعه به منو کارگاه روانشناسی از همه  کارگاه های MMT برگزار شده در سال 98 مطلع شوید.

معرفی استاد