کارگاه CBT

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=32048
کارگاه CBT

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۰
۲۰۰ ساعت
بزرگراه رسالت

معرفی دوره

معرفی استاد

دكتر الوندي ( )