کارگاه ۳ روزه طرحواره درمانی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

تاریخ برگزاری : ۲۶ الی ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۶ —

ساعت برگزاری : ۸ الی ۱۶ —

هزینه : ۵,۷۶۰,۰۰۰ ریال —
ارائه مدرک مورد تایید وزارت علوم
مدرس:  دکتر حسن حمیدپور —

محتوای دوره :مباحث نظری طرحواره درمانی /مفهوم سازی مشکل (فرمول بندی) از نظر رویکرد طرحواره درمانی /تکنیک های درمانی / ایفای نقش عملی —

www.modat.ac.ir

طرحواره درمانی

معرفی استاد