کارگاه ۳ روزه طرحواره درمانی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23739
کارگاه ۳ روزه طرحواره درمانی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

تاریخ برگزاری : 26 الی 28 بهمن ماه 1396 —

ساعت برگزاری : 8 الی 16 —

هزینه : 5,760,000 ریال —
ارائه مدرک مورد تایید وزارت علوم
مدرس:  دکتر حسن حمیدپور —

محتوای دوره :مباحث نظری طرحواره درمانی /مفهوم سازی مشکل (فرمول بندی) از نظر رویکرد طرحواره درمانی /تکنیک های درمانی / ایفای نقش عملی —

www.modat.ac.ir

طرحواره درمانی

معرفی استاد