کارگاه یک روزه درمان شناختی رفتاری کمالگرایی مرضی / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24033
کارگاه یک روزه درمان شناختی رفتاری کمالگرایی مرضی / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر لادن فتی/

زمان برگزاری : 4 خرداد/

پایان مهلت ثبت نام : 18 اردیبهشت/

ارائه مدرک مورد تایید وزارت علوم/

تلفن : 42920/

www.modat.ac.ir /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد