کارگاه یکروزه مقدماتی اختلالات جنسی / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

آکادمی روانشناسی نگاه برگزار می کند :

مدرس:  دکتر آرش رمضانی /

زمان : چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت /

✅۰۲۱۸۸۵۵۱۶۶۸ – ۰۹۹۰۲۳۰۲۹۷۷ /

کارگاه درمان اختلالات جنسی

معرفی استاد