کارگاه گروه درمانی می خواهم با مغز خودم زندگی کنم

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: نیکتا غلامی /

۱۰ درصد تخفیف برای دانشجویان /

زمان: ۵ بهمن ، ساعت ۹ تا ۱۳ /

تلفن : ۰۲۱۸۸۰۴۰۲۸۳ – ۰۲۱۸۸۲۱۰۹۸۷ /

گروه درمانی

معرفی استاد