کارگاه پروپوزال نویسی

کارگاه پروپوزال نویسی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

پروپوزال نویسی موفق استاد سلیمی با خروجی قطعی —

مدت کارگاه : ۱۲ساعت +یک جلسه فالواپ–
فصل دوم تور تربیت پژوهشگر–

برای ثبت نام با ای دی تلگرام  زیر در تماس باشید :
@drsalimiadmin

پروپوزال

معرفی استاد