کارگاه پروپوزال نویسی / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

ویژه دانشجویان ارشد و دکترای روانشناسی عمومی و بالینی /

مدرس: دکتر مسعود طهماسیان ، فاطمه سامع /

زمان برگزاری : ۲۹ تا ۳۱ فروردین ماه /

مدت دوره : ۱۸ ساعت /

تلفن : ۰۹۳۶۲۱۴۴۹۷۹ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد