کارگاه پروپوزال نویسی / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24014
کارگاه پروپوزال نویسی / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

ویژه دانشجویان ارشد و دکترای روانشناسی عمومی و بالینی /

مدرس: دکتر مسعود طهماسیان ، فاطمه سامع /

زمان برگزاری : 29 تا 31 فروردین ماه /

مدت دوره : 18 ساعت /

تلفن : 09362144979 /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد