کارگاه پرورش هوش های چندگانه در کودکان مبتنی بر بازی های آموزشی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

پرورش هوش های چندگانه در کودکان مبتنی بر بازی های آموزشی

مدرس:  آقای صابر عبدالملکی ( دانشجو دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی)

سرفصل مباحث کارگاه  ( با تأکید بر جنبه های عملی و کاربردی موضوع):

  1. تشریح و بیان کامل انواع هوش های چندگانه(ویژگی ها و فعل های رفتاری)
  2. معرفی روش ها و راه کار های پرورش و تقویت هوش های چندگاه
  3. بیان انواع بازی های آموزشی و اجرای عملی آن در جهت پرورش هوش های چندگانه
  4. آموزش طراحی طرح درس بر مبنای هوش های چندگانه با تاکید بر بازی های اموزشی
  5. معرفی و تشریح انواع اسباب بازی ها برای ارتقای هوش های چندگانه

مخاطبین کارگاه: روانشناسان و مشاورین

 تاریخ برگزاری کارگاه: جمعه ۳آبان ؛ از ساعت ۹ الی ۱۷

کارگاه پرورش هوش های چندگانه در کودکان

شما می توانید با مراجعه به صفحه کارگاه های روانشناسی دانشگاه تهران ، از همه کارگاه های موسسه روانشناسی دانشگاه تهران مطلع گردید.

معرفی استاد