کارگاه پرورش هوش های چندگانه در کودکان مبتنی بر بازی های آموزشی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24393
کارگاه پرورش هوش های چندگانه در کودکان مبتنی بر بازی های آموزشی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

پرورش هوش های چندگانه در کودکان مبتنی بر بازی های آموزشی

مدرس:  آقای صابر عبدالملکی ( دانشجو دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی)

سرفصل مباحث کارگاه  ( با تأکید بر جنبه های عملی و کاربردی موضوع):

  1. تشریح و بیان کامل انواع هوش های چندگانه(ویژگی ها و فعل های رفتاری)
  2. معرفی روش ها و راه کار های پرورش و تقویت هوش های چندگاه
  3. بیان انواع بازی های آموزشی و اجرای عملی آن در جهت پرورش هوش های چندگانه
  4. آموزش طراحی طرح درس بر مبنای هوش های چندگانه با تاکید بر بازی های اموزشی
  5. معرفی و تشریح انواع اسباب بازی ها برای ارتقای هوش های چندگانه

مخاطبین کارگاه: روانشناسان و مشاورین

 تاریخ برگزاری کارگاه: جمعه 3آبان ؛ از ساعت 9 الی 17

کارگاه پرورش هوش های چندگانه در کودکان

شما می توانید با مراجعه به صفحه کارگاه های روانشناسی دانشگاه تهران ، از همه کارگاه های موسسه روانشناسی دانشگاه تهران مطلع گردید.

معرفی استاد