کارگاه پایه تربیت مربی/ درمانگر اتیسم به روش تحلیل رفتار کاربردی (ABA)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=32288
کارگاه پایه تربیت مربی/ درمانگر اتیسم به روش تحلیل رفتار کاربردی (ABA)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

۲۶ خرداد ۱۴۰۱
۰۸
۱۶ ساعت

معرفی دوره

معرفی استاد

دکتر اسماعیل شیری ( )