کارگاه هوش جنسی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=33762
کارگاه هوش جنسی

مشخصات دوره

۰۷ اسفند ۱۴۰۱
۰۹
دانشگاه شهید بهشتی حضوری ، آنلاین ، آفلاین

معرفی دوره

کارگاه ارتقا هوش جنسی

مدرس: دکتر آزیتا کشاورز

تاریخ برگزاری : 15 و 17 اسفند

افزایش مهارت ها و دانش جنسی
ذهن اگاهی در رابطه
مدیریت عواطف

 

معرفی استاد

دکتر آزیتا کشاورز ( استادیار دانشگاه )