کارگاه های مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرسه درمانگری مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی “دوره های تخصصی تربیت درمانگر” را برگزار می کند.
به جهت سهولت شرکت، دوره ها دارای شرایط و تخفیف های ویژه است.
برای ثبت نام و دریافت اطلاعات کامل با شماره های داده شده تماس بگیرید.

کارگاه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

معرفی استاد