کارگاه های مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24572
کارگاه های مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرسه درمانگری مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی “دوره های تخصصی تربیت درمانگر” را برگزار می کند.
به جهت سهولت شرکت، دوره ها دارای شرایط و تخفیف های ویژه است.
برای ثبت نام و دریافت اطلاعات کامل با شماره های داده شده تماس بگیرید.

کارگاه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

معرفی استاد