کارگاه نوروفیدبک عمومی – مقدماتی( شیراز )

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23602
کارگاه نوروفیدبک عمومی – مقدماتی( شیراز )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس : دکتر محمد علی نظری/
تاریخ برگزاری : ۲۱ تا۲۳ اذرماه/
با گواهی معتبر مرکز مشاوره دانشگاه تهران و موسسه فارمد/

تلفن ثبت نام: ۰۹۱۷۸۷۷۲۸۱۸- ۰۷۱۳۶۲۷۷۳۴۵ /

www.farmedschool.org

نوروفیدبک

معرفی استاد