کارگاه نوروفیدبک عمومی – ساری

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23866
کارگاه نوروفیدبک عمومی – ساری

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس : دکتر محمد علی نظری/
تاریخ برگزاری : 17تا 19 بهمن ماه /
با گواهی معتبر مرکز مشاوره دانشگاه تهران و موسسه فارمد/

تلفن ثبت نام:  02188503633 (داخلی 6) – 09107810074/

www.farmedschool.org

نوروفیدبک

معرفی استاد