کارگاه نوروفیدبک عمومی – ساری

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس : دکتر محمد علی نظری/
تاریخ برگزاری : ۱۷تا ۱۹ بهمن ماه /
با گواهی معتبر مرکز مشاوره دانشگاه تهران و موسسه فارمد/

تلفن ثبت نام:  ۰۲۱۸۸۵۰۳۶۳۳ (داخلی ۶) – ۰۹۱۰۷۸۱۰۰۷۴/

www.farmedschool.org

نوروفیدبک

معرفی استاد