کارگاه نظریه های روان درمانی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=37280
کارگاه نظریه های روان درمانی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

۱۴۰۳-۰۴-۲۰
۱۶:۰۰
۰ تومان

برای ثبت نام در رویداد با تلفن درج شده در آگهی تماس حاصل فرمایید.

معرفی دوره

کارگاه نظریه های روان درمانی
رویکرد آدلری، رفتاری، شناختی، طرحواره
REBT - DBT - ACT - CBT
مدت دوره : ۳۲ ساعت دوشنبه ها ساعت ۲۰-۱۶
تاریخ شروع : هفته اول تیرماه ۱۴۰۳
دومین کارگاه بهار ۱۴۰۳
نظریه های روان درمانی
مدرس دکتر علیرضا محمدی
شروع دوره هفته اول تیر ماه
۳۲ ساعت گواهی باز آموزی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره
رویکردهای درمانی آدلری، شناختی، رفتاری، شناختی، رفتاری
طرحواره درمانی
CBT-ACT-DBT-EMDR-ERP
هزینه دوره ۳۲ ساعت طبق تعرفه سازمان نظام روان شناسی
دو میلیون و پانصد هزار تومان
شماره ثبت نام:
۰۲۱-۷۹۸۱۶
۰۲۱-۲۲۲۵۳۵۰۹
۰۲۱-۲۶۴۰۷۴۳۱
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
شرایط تخفیف:
ثبت نام تا تاریخ ۲۰ خرداد با هزینه دو میلیون و دویست هزار تومان

✅✅✅✅✅✅
ثبت نام از تاریخ ۲۰ خرداد تا شروع دوره( یک تیر ماه)
دو میلیون و پانصد هزارتومان

معرفی استاد

دکتر علیرضا محمدی

اطلاعات برگزارکننده

-
-
02126407431