کارگاه «ناحودآگاه کودکی»

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31751
کارگاه «ناحودآگاه کودکی»

مشخصات دوره

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۷
۱۵ ساعت

معرفی دوره

در این کارگاه به تحول ذهن کودک با نگاه تحلیلی (روانکاوی کلاسیک و روابط موضوعی) می‌پردازیم.
این کارگاه مناسب دانشجویان روانشناسی و درمانگران کودک و بزرگسالی است که علاقه‌مند به دریافت بینشی تحلیلی در مورد «تحول کودک» هستند.
سرفصل‌ها:
نحوه‌ی تصویرسازی کودک از خود و ابژه (مراقبین اصلی) در مراحل مختلف رشدی
اهمیت “رشک” (envy) و ارتباط آن با مفهوم “ترمیم” در کودکی
بررسی نیازهای کودکی (اعتماد، اکتشاف، امنیت، جدایی از ابژه و هویت جنسی) در تعامل با ابژه
توقف لیبیدوی کودک و ارتباط آن با ساختارهای شخصیت
مساله‌ی “ناکامی” (impingement) در کودکی در ارتباط با ابژه
ایده‌آل‌سازی/تخریب ابژه و رشد فردیت
تکلیف “ظرف شدن” مادر در تعامل با امواج بتای فرزند
انواع ترومای کودکی در سیر تحول
سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن و تشخیص آن از طریق موقعیت‌های جدایی-اتصال
آسیب‌شناسی روانی ابژه (شخصیت وابسته، وسواسی، اجتنابی، خودشیفته و…) و تاثیرات آن در رشد کودک
مکانیزم‌های دفاعی کودکی (دوپاره‌سازی، انکار، فرافکنی، درونی‌سازی، همانندسازیِ فرافکن و …)
پرداختن به پارت روانیِ موضوعِ “تغذیه‌ی کودک”/ترومای از شیر گرفتن کودک
تشخیص اضطراب جداییِ تحولی و آسیب‌شناختی؛ جدایی محل خواب
اهمیت “مدفوع” در ذهن، آموزش از پوشک گرفتن و کنترل مدفوع
مفهوم فضای بالقوه‌ی (potential space) در ارتباط با فردیت‌یافتگی
ظرفیت تنها بودن (capacity to be alone) و از‌هم‌پاشیدگیِ سالم در کودکی (unintegrated self)
خود واقعی و دروغین و اهمیت خودشیفتگیِ اولیه‌ در کودک
معنای دزدی، رفتارهای ضداجتماعی و حیوان آزاری در کودکی
عقده‌ی اُدیپ و شکل‌گیری ساختارهای روانی در کودک (نوروتیک، سایکاتیک، پرورتیک)
مساله‌ی اغوای والدینی، میل جنسی کودک/فاکتورهای مهم در حل و فصل اُدیپ
موضوع مرز، چهارچوب و “پدر” در شکل‌دهی سوپرایگو و هویت جنسی کودک/آموزش اخلاقیات
احساس گناه و شرم در ارتباط با مدل ساختار سوپرایگو در کودکی
سه روش دیالوگ با کودک:
object oriented, ego oriented و superego oriented
مساله‌ی خودارضایی و شب ادراری در کودکان
بررسی اضطراب‌ نابودی (annihilation)، مرگ و اختگی در کودکی و بروزات رفتاری آن همچون ناخن جویدن، گوشه‌گیری، زودرنجی و میل به تایید
نگاهِ کودک به خدا و ارتباط آن با ابژه
بررسی دوسوگراییِ احساسی (خشم و عشق) در کودکی
آسیب‌شناسی وسواس در کودکی
اهمیت خیال‌پردازی (phantasy)

معرفی استاد

امیرحسین کمیجانی ( )