کارگاه مهارت های زندگی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24719
کارگاه مهارت های زندگی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

آموزش مهارت های زندگی ده گانه
همدلی و خودآگاهی
مهارت برقراری ارتباط موثر
مهارت کنترل خشم
مهارت مدیریت استرس
مهارت ارتباط بین فردی
مهارت مبارزه با خلق منفی
مهارت رفتار جراتمندانه
مهارت تصمیم گیری
مهارت تفکر خلاق
مهارت تفکر نقاد

طی ۴ جلسه
به صورت وبینار
توسط خانم فاطمه رسولی دکتری روانشناسی عمومی

از طرف موسسه دانش گستران به ۵ نفر اول تخفیف ۵۰ هزارتومانی ارایه میگردد.
ظرفیت محدود میباشد.
جهت هماهنگی با شماره 09125604092 تماس بگیرید.

معرفی استاد